Lohengrin, eg. Garin le Loherain, sagnskikkelse etter et tysk dikt fra middelalderen, en gralsridder, sønn av Parsifal. Lohengrin bodde på Svaneborgen, giftet seg med Elsa av Brabant, men forbød henne å spørre om hans navn og herkomst. Da Elsa likevel spurte ham, kom svanen og hentet ham. Diktet har sannsynligvis to forfattere. Selve sagnet slutter seg til sagnkretsen om Gral, første gang utnyttet av Wolfram von Eschenbach i Parsifal. Lohengrin-stoffet er blitt kjent gjennom Wagners opera Lohengrin (1848).