Lodovico Dolce, italiensk forfatter; skrev om filosofi, historie, kunst, språk og diktning. Han oversatte og bearbeidet Homer og Horats, skrev komedier (som Fabrizia, 1549), tragedier (som Marianna, 1565) og eposet Le prime imprese di Orlando (1572). Han er også berømt for det filologiske verket Osservazioni sulla volgar lingua (1550).