Lobkowitz, østerriksk mediatisert fyrstehus av böhmisk opprinnelse; kjent siden ca. 1300. Slekten fikk riksfyrstetittel 1624, og 1646–1785 besatt slektens overhode hertugdømmet Sagan i Schlesien. 1653 ble huset forlenet med det riksumiddelbare fyrstegrevskapet Sternstein, og 1786 ble godset Raudnitz i Böhmen opphøyet til hertugdømme. Familiens store godser i Böhmen gikk tapt 1945. Til slekten hører bl.a. Wenzel Eusebius (1609–77), fyrste av Lobkowitz, som var keiser Leopold 1s ledende minister 1668–74.