Bergen, tidligere norsk forsikringsselskap dannet 1883. Samarbeidet lenge med og hadde samme eiere som skadeforsikringsselskapet Vesta (Vesta-gruppen), og selskapene ble markedsført som Vesta-Hygea. Da Vesta gikk inn i svenske Skandia, ble Hygea 1990 sammensluttet med Norsk Kollektiv Pensjonskasse til Vital Forsikring. Vital ble 1996 en del av DnB-konsernet, fra 2003 DnB NOR.