Liv Jessen, norsk sosionom og humanitærarbeider, tidligere leder av Pro Sentret i Oslo. Ble september 2004 tildelt Amnesty International Norges menneskerettighetspris for sitt arbeid for de prostituertes rettigheter gjennom 20 år. I 2013 ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje.