Liten maurbille er 6–8 mm, med lignende farge og samme levevis og utbredelse som stor maurbille, men er sjeldnere.