Lister videregående skole er en av de største videregående skolene i Vest-Agder. Den har avdelinger i Flekkefjord, Lista, Farsund, Kvinesdal og Lyngdal. Skolen har om lag 1220 elever og over 200 ansatte. Lister videregående skole tilbyr 10 ulike utdanningsprogram.