Fredrikstad, stiftet 8. mai 1920. Drakt: Gul og grønn vertikalt stripet trøye, grønn bukse.