Liselund gamle slott, på nordøstsiden av Møn, ble oppført 1792–95. Huset er en T-formet bygning i én etasje med søyleprydet terrasse og halmtak. Midt på taket finnes en takrytter. Slottet har siden 1938 vært utleid til institusjonen Liselund gamle Slot, som driver slottet og parken som museum.