Lionello Venturi, italiensk kunsthistoriker, sønn av A. Venturi. Professor i Torino 1915–31, i Roma fra 1945. Venturi arbeidet særlig med italiensk kunst på 1500- og 1600-tallet og med perioden omkring impresjonismen. Blant hans verker kan nevnes Le origini della pittura veneziana (1907), History of Art Criticism (1936), Impressionists and Symbolists (1950), Italian Painting (3 bd., 1950–52).