Linus Torvalds, finsk informatiker, opphavsmann til det UNIX-avledede operativsystemet Linux, som har fått meget stor utbredelse etter at Torvalds som hovedfagsstudent ved Universitetet i Helsinki la den første versjonen ut som frivare på Internett i 1991. Arbeidet for California-selskapet Transmeta fra 1997 til 2003, og siden da for Open Source Development Labs. Torvalds har det øverste ansvaret for utviklingen av Linux.