Lindlandsfoss, foss i Barstadåna, sideelv til Sokno i Sokndalsvassdraget, i Sokndal kommune, Rogaland; 95 meter høy. Utbygd i Lindland kraftstasjon som har en maskininstallasjon på 8,1 MW, en midlere årsproduksjon på 38 GWh og en samlet fallhøyde på 106 meter.