Limpopobeltet, grunnfjellsområde i Kalaharikratonet i Sør-Afrika og Zimbabwe. Adskiller Kaapvaalkratonet i sør og Zimbabwekratonet i nord. Beltet består av høymetamorfe bergarter av granulittfacies. Bergartene er mer enn 2,6 milliarder år gamle.