Limpopoelven har sitt utspring i grenseområdet mellom Sør-Afrika og Botswana. Elven renner i en stor bue mot nord, nordøst og øst, først langs grensen mellom Sør-Afrika og Botswana, og deretter mellom Sør-Afrika og Zimbabwe. Elven bryter så gjennom randfjellene (Tolo Asimefossen) og renner inn i Mosambik, der den mister så mye vann ved fordampning og irrigasjon at vannføringen ved munningen i Indiske hav er forholdsvis ubetydelig. Elven er 1600 km lang, nedbørfeltet er 440 000 km2. Største kildeelver er Crocodile River og Marico fra Witwatersrand.