Limits to Growth, rapport utgitt av en gruppe forskere knyttet til Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 1972. Blant forskerne var den norske økonomen Jørgen Randers, og rapporten kom på norsk samme år under tittelen Hvor går grensen?. Rapporten var en av de første som satte de globale miljøproblemene inn i en større sammenheng, og den fikk stor betydning både vitenskapelig og som opinionsvekker. 20 år senere kom oppfølgeren Beyond the Limits (1992, i norsk utgave Hvor går grensen samme år).