Den yngre slekt. Toller i Bergen Peder Pedersen Montagne (1638–72) ble gift med Else, datter av Hans Hansen Lillienschiold (1610–81) av den eldre slekt. Deres etterkommere ble 1883 anerkjent som danske adelsmenn med navnet Lillienskiold. Til denne slekt hører bl.a. major Hans Christopher Lillienschiold (ca. 1694–1767), som ble dømt til døden for å ha drept en medoffiser i duell, men flyktet til Sverige.