Den eldre slekt stammer fra Hans Schmidt, borger i Tønder i Sønderjylland. Han hadde fire sønner som alle slo seg ned i Bergen. Blant disse var kgl. kommissarius, overhoffrettsassessor Hans Hanssøn Schmidt (1610–81), som eide setegården Losna i Sogn og en del av Giskegodset og ble adlet med navnet Lillienschiold 1676, stiftsskriver i Bergen Niels Hanssøn (død før 1678) til Lysekloster og Lundegård på Fyn, og slottsskriver på Bergenhus Peder Hanssøn (1617?–1678). H. H. Lillienschiold var far til amtmann i Finnmark Hans Hansen Lillienschiold (1650–1703) til Hop og amtmann i Romsdal og Nordmøre, kanselliråd Jonas Lillienskiold (ca. 1651–1691) til Herdla. Den adelige gren av slekten døde ut med førstnevntes sønnesønn 1748. Jonas Lillienskiolds datter Cecilia Christine ble gift med proprietær Morten de Svanenhielm til Svanøy, og deres sønn var kjøpmann i Christianshåb på Grønland Jonas Lillienschiold de Svanenhielm (1726–1801). – Peder Hanssøn var far til biskop i Bergen Niels Smed (1655–1716).