Lilliebjelke, svensk adelsslekt fra Västergötland, kjent siden 1500-tallet. Slekten ble introdusert på Riddarhuset i 1642. En gren av slekten kom til Norge tidlig på 1800-tallet og bruker i dag slektsnavnet Bjelke. Hovedgrenen er utdødd på mannssiden i Sverige, men en gren lever fortsatt i Canada, der den bruker familienavnet Gustavson.