Lille Blåkilde er et oppkomme med utspring sydøst for Buderupholm i Gravlev Ådal, nordvest for Skørping, Rold SkovJylland i Danmark. Kilden er den mest vannrike i Danmark med sine 150 liter vann per sekund. Bekken som dannes renner litt senere ut i Lindenborg Å, og har omtrent den samme temperaturen året rundt, 7-8° celcius. Lille Blåkilde er hjemsted for mange sjeldne plantearter, akkurat som flere av de andre kildene i dette området.