Lille Blåkilde er et oppkomme med utspring sydøst for Buderupholm i Gravlev Ådal, nordvest for Skørping, Rold SkovJylland i Danmark. Kilden er den mest vannrike i Danmark med sine 150 liter vann per sekund. Bekken som dannes renner litt senere ut i Lindenborg Å har omtrent den samme temperaturen året rundt, 7-8°C. Lille Blåkilde er hjemsted for mange sjeldne plantarter, akkurat som flere av de andre kildene i dette området.