Lilla Hellesen, født i Oslo, norsk grafiker. Hennes litografier, preget av romantisk-drømmende naturstemninger, finnes i mange norske og utenlandske samlinger. I sine portretter utviklet hun en nesten fotografisk realisme.