Lihellene, naturreservat i Gulen i Sogn og Fjordane; 403 dekar. Lihellene ligger i øygarden i Sognesjøen der det finnes hekkende sjøfugl.