Ligusticum, planteslekt i skjermplantefamilien. 60 arter på den nordlige halvkule. I Norge én art, strandkjeks.