Lieråsen, ås i Vestmarka på grensa mellom kommunene Asker og Lier. Gjennom åsen går Lieråsen tunnel, som er en jernbanetunnel på Drammenbanen fra Asker til Lier. Tunnelen åpnet i 1973, den er 10 723 m lang og dermed Norges nest lengste jernbanetunnel etter Romeriksporten. Lieråsen består av permisk granitt som tilhører Oslofeltet.