Lidija Jakovlevna Ginsburg, født i Odessa, russisk litteraturforsker og forfatter. Hun var lenge kjent for sine litteraturestetiske avhandlinger, men stod på sine eldre dager også frem som en ledende skjønnlitterær forfatter, med blant annet Født i 1902 og Opptegnelser fra blokaden.