Liberia består mest av grunnfjell (gneis og granitt), med tertiær sandstein langs kysten. Kystlinjen er ca. 570 km lang, og er karakterisert av en rekke laguner og estuarer, dekket av tette mangrovekratt. Den lave kystsletta strekker seg 30–50 km inn i landet, og er hovedsakelig dekket av savanne. Slettelandet går trinnvis over i lave, regnskogskledde platåer og høydedrag som dekker mesteparten av landet. Langs Liberias nordlige grense løper en del av Guineahøylandet, med høyder på over 1000 moh. Høyest er Nimba (1752 moh.) nær grensen mot Guinea.