I South Carolina, Lexington County, ved Edisto River og Saluda River; 9800 innb. (2000). Et av de tidligste townships i sør. Bosatt av tyskere. Blomstrende økonomi i dag, jord- og skogbruk.