Lev Kulesjov, russisk filmregissør og -teoretiker. Han er mest kjent for sine eksperimenter og teorier omkring filmklipp («montasje») hvor han påviste hvordan et meningsinnhold skapes i film ved at scener som følger på hverandre danner nye assosiasjoner og ideer. Dette arbeidet fikk stor betydning for sovjetfilmen, og øvde innflytelse på mange regissører, bl.a. Eisenstein. Blant Kulesjovs filmer som regissør kan nevnes satiren Herr Wests opplevelser i bolsjevikenes land (1924) og Dura Lex (1926).