Les cabochiens, navn på et revolusjonært parti i Frankrike, som 1411–13 hadde stor makt i Paris. En slaktersvenn, Caboche, var dets fører. Han ledet 1413 et opprør i Paris, mer en sosial reisning enn en politisk. Det ble slått ned med hard hånd.