Leopoldo Panero, spansk lyriker. Tilhørte den samme poetiske generasjonsgruppen som Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco og Dionisio Ridruejo. Hans poesi var først og fremst eksistensiell, influert av Miguel de Unamuno. Han skrev en rekke diktsamlinger, bl.a. La estancia vacía (1944), Escrito personal (1949) og Canto personal (1953). I 1973 ble hans Obras completas med noen ukjente dikt, bl.a. Epitafio, utgitt.