Leopold von Berchtold, østerriksk diplomat og politiker. Ambassadør i St. Petersburg 1906–11, utenriksminister 1912–15. Som utenriksminister fulgte han en steil og aggressiv prestisjepolitikk, særlig overfor Serbia. Han tvang igjennom opprettelsen av det selvstendige Albania etter Balkankrigene; etter mordet i Sarajevo juni 1914 var han ivrig forkjemper for en «preventiv krig» og bærer hovedansvaret for det utfordrende ultimatum til Serbia og dermed indirekte for utbruddet av den første verdenskrig. Stod senere keiser Karl nær.