Leopold Figl, østerriksk politiker; landbruksingeniør. Leder for bondeforbundet i Niederösterreich 1934. Motstander av tilslutning til Tyskland og satt 1938–43 og 1944–45 i konsentrasjonsleir. Medgrunnlegger av folkepartiet 1945; partiets formann til 1951. Forbundskansler 1945–53, utenriksminister 1953–59. Undertegnet 1955 avtalen om okkupasjonens opphør. President i Nasjonalrådet 1959–62, deretter guvernør for Niederösterreich.