Leopold 2s orden, belgisk fortjenstorden, innstiftet 1900 av kong Leopold 2 som en orden for Kongostaten. Ordenen, som har fem klasser, ble omdannet til en ordinær belgisk orden 1908.