Leonid Hurwicz, amerikansk samfunnsøkonom, juridisk magistergrad (LL.M) fra universitetet i Warszawa 1938, økonomiske studier ved London School of Economics, professor emeritus i økonomi ved University of Minnesota. Internasjonalt kjent for sin forskning innen økonomisk teori, først og fremst innen matematisk økonomi og allokeringsmekanismer. For sin forskning innen dette feltet ble han sammen med Eric S. Maskin og Roger B. Myerson tildelt Nobels minnepris i økonomi 2007.