Leonhard Frank, tysk forfatter. Han skrev ekspresjonistiske romaner og noveller med antiborgerlig tendens, bl.a. Der Bürger (1924), hvor han priser det klasseløse sosialistiske samfunn, Karl und Anna (1927), en beretning om en hjemvendt soldats ekteskapelige misère. I sine dramaer er han inspirert av psykoanalysen, særlig i Die Ursache (1916), hvor han skildrer en morders angst før henrettelsen. I utlendighet 1933–50; han skrev flere romaner og skuespill i landflyktighet. Hans samlede verker i seks bind utkom 1957–59.