Leo Hurwitz, dokumentarfilmskaper fra USA, var fra tidlig i 1930-årene blant de mest engasjerte samfunnsskildrerne i amerikansk film. Som medlem av Film and Photo League, var han med på å lage Hunger (1932) som skildret de arbeidsløses massedemonstrasjoner i Washington. Innen gruppen Frontier Films samarbeidet han med fotografen Paul Strand om den antifascistiske filmen Heart of Spain (1937), og «dokudramaet» Native Land (1942) som skildret fagbevegelsens kår i USA. Etter krigen laget Hurwitz Strange Victory (1948) hvor han konfronterte amerikanerne, som nettopp hadde beseiret fascismen i Europa, med den fascismen som lå i landets egen rasediskriminering. Han skildret etter hvert også nære mellommenneskelige forhold; etter at ektefellen og samarbeidspartneren Peggy Lawson døde, laget han den fire timer lange Dialogue With a Woman Departed (1980) hvor han bearbeidet sin egen sorg. Selv om han fortsatte å virke som dokumentarist, ble filmen av mange betraktet som en oppsummering av det han stod for. Hurwitz var professor ved New York-universitetets filmskole 1969–74.