Leo Hendrick Baekeland var en amerikansk kjemiker, født i Belgia. Han fant opp Velox fotografisk papir og fenolplasten Bakelite (bakelitt).