Leo 6, keiser fra 886, udugelig i kampen mot landets fiender, men bedret rettspleien ved en ny lovbok og sentraliserte administrasjonen; meget lærd, forfattet teologiske verker, vers og spådommer.