Leo 5, keiser fra 813, valgt av hæren. Tvang bulgarene til fred 817. Som Leo 3 motstander av billeddyrkerne og ble derfor til slutt myrdet.