Leo 4, keiser fra 775, sønn av Konstantin 5 og i likhet med faren ikonoklast. Gift med Irene og far til Konstantin 6.