Lennox Berkeley, britisk komponist. Studerte med Nadia Boulanger i Paris. 1946–68 lærer ved Royal Academy of Music. Hans verker har en tydelig fransk påvirkning med trekk man også finner hos Poulenc, Françaix og Ibert. Smakfullhet og strukturell klarhet er også kjennetegn ved hans musikk. Verklisten omfatter operaer Nelson (1951), Ruth (1956), Castaway (1969), balletter, fire symfonier, konserter, kammermusikk, klavermusikk m.m. Utgav boken A Composer Speaks (1972).