Lena Jensen, norsk politiker (SV), cand.mag. Medlem av Tromsø kommunestyre 1995–2001. Stortingsrepresentant fra Troms 2001-09, da SV overraskende mistet stortingsmandatet sitt fra Troms.