Leizhou, fjellrik halvøy i Kina, Guangdong, skilt fra øya Hainan av det 15 km brede stredet Qiongzhou Haixia, danner sammen med Hainan den østlige avgrensning av Tonkingbukta, ca. 7500 km2, strekker seg 120 km nord–sør, 50 km øst–vest. Halvøya er bygd opp av vulkansk materiale, og har et tropisk klima. Det dyrkes særlig ris og sukkerrør. Største by er havnebyen Zhanjiang på østkysten. Frankrike hadde 1898–1946 et traktatområde på østkysten («Kwangchowwan»).