Leif Edwardsen, født i Mandal, norsk diplomat. Ansatt i Utenriksdepartementet 1949. Ambassadør ved Europarådet 1970–73, i Lisboa 1976–83, i Abidjan 1983–87 og i Budapest 1987–89.