Leiv, mannsnavn, eg. kortform av navn på -leif, f.eks. Torleif, Oddleif osv. Navneleddet -leif er eg. et adjektiv, norrønt -leifr, láfr, 'som blir igjen', derav 'etterkommer, arving'. Navnedag 9. oktober.