Leer, by i Tyskland, Niedersachsen, ved Ems, 20 km sør for Emden; 34 100 innb. (2007). Havn og handelssenter; fremstilling av kontormaskiner. Godt bevarte byggverk, østfrisisk adel: Harderwyrkenburg (1571), Haneburg (1621), Ebenburg (1642) og Philipsburg (1730).