Leandro Fernández de Moratín, spansk dramatiker, med Molière som forbilde. Han var nyklassisist både når det gjaldt formen og når det gjaldt å gi sine stykker et didaktisk sikte. Handlingen er lagt til det borgerlige miljø. Et av hans hovedtemaer er forholdet mellom generasjonene. I sitt hovedverk, El sí de las niñas (1806), tar han f.eks. parti for de unges rett til selv å velge ektefelle. I La comedia nueva o El café (1792) gjør han narr av tidens skuespillforfattere. Et verdifullt litteraturhistorisk arbeid er Orígenes del teatro español (trykt posthumt 1883). I 1798 utkom Moratíns oversettelse av Hamlet, det første Shakespeare-drama oversatt direkte fra engelsk til spansk.