Lea Grundig, tysk maler og grafiker. Hun ble inspirert blant annet av Käthe Kollwitz og laget engasjert og realistisk kunst rettet mot nazisme, undertrykkelse og krig. Som aktiv kvinnesaksforkjemper skildret hun kvinnenes hverdag gjennom en rekke bilder. Hun ble arrestert flere ganger i 1930-årene, og var i eksil 1940–48. Fra 1950 var hun professor ved kunsthøyskolen i Dresden.