Lea Goldberg, israelsk forfatter, var født i Königsberg (nåv. Kaliningrad), bosatte seg i Tel Aviv 1925 og sluttet seg til de moderne forfatterne rundt Abraham Shlonsky. Er i første rekke kjent for sin lyrikk og skildringen av arbeiderklassens frigjøring og klassebevissthet. Oversatte russisk litteratur til hebraisk.