Le Parisien, fransk dagsavis, til 1985 Le Parisien Libéré, etterfulgte i 1944 Le Petit Parisien, som var grunnlagt 1876 og hadde et opplag på 1,5 mill. før den første verdenskrig. Avisen har ingen klar politisk linje og beskjeftiger seg helst med allment nyhetsstoff, sport og fotoreportasjer. Opplag 2004: ca. 367 000. – I 1994 startet avisen en riksdekkende utgave, Aujourdhui en France, opplag 2002: ca. 147 000.