Le Nouvel Observateur, fransk uketidsskrift, utkommer i Paris; grunnlagt 1964. Udoktrinært venstreorientert, legger hovedvekt på analyserende og kommenterende artikler om politiske og litterære emner. Opplag 2004: Ca. 538 000.